Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 9.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.11.2017 13.19
Tiedote 511/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.11.2017 seuraavia asioita:

Valtion eläkerahaston vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen. Talousarviossa vahvistetaan rahaston toimintamenot. Rahaston toimintamenoiksi on arvioitu yhteensä 7 602 000 euroa (vuoden 2017 toimintamenojen toteuma-arvio on 7 240 000 euroa). Menojen arvioidaan vuonna 2018 kasvavan 362 000 euroa (5 %) vuoden 2017 toteuma-arvioon nähden. Toimintamenojen lisäksi rahaston investointeihin (kalusto) esitetään 50 000 euroa vuonna 2018. (VM finanssineuvos Markku Puumalainen 0295 530 206)

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen koulutuksen yksikköhinnan laskeminen kansanopistoissa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa vuodelle 2018. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, jotka kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. Yksikköhintojen mukainen valtionosuuden kokonaismäärä on kansanopistoissa 43 343 000 euroa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa 17 371 000 euroa, kesäyliopistoissa 4 974 000 euroa ja opintokeskuksissa 12 771 000 euroa. Lisäksi maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavan koulutus- ja rahoitusmallin käyttöönottoon osoitetaan noin 3 667 000 euroa. Mahdollinen täydentävä talousarvio voi muuttaa valtionosuuden kokonaismäärää, mutta ei yksikköhintoja. (OKM opetusneuvos Kirsi Lähde 0295 330 202)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 33.40.52 (Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista) ylittäminen 7 900 000 eurolla. Eläketurvakeskukselta saadun selvityksen mukaan menojen lisääntyminen johtuu maksutulojen pienentymisestä sekä avointen maksujen alenemisesta. Momentille on vuonna 2017 varattu määrärahaa yhteensä 179 700 000 euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2017 on 187 600 000 euroa. (STM ylitarkastaja Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

Sivun alkuun