Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 9.6.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.6.2016 13.16
Tiedote 252/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.6.2016 seuraavia asioita:

Vuoden 2016 talousarvion momentin 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) määrärahan ylittäminen 6 000 000 eurolla. Johtuen vuoden 2015 aikana tulleesta erittäin suuresta turvapaikanhakijamäärästä varatut määrärahat eivät riitä kattamaan turvapaikanhakijoiden vastaanoton lakisääteisiä menoja. (SM talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi 0295 488 513)

Vuoden 2016 talousarvion momentin 33.40.51 (Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista) ylittäminen 1 700 000 eurolla. Maatalousyrittäjän eläkelain 12 luvun 135 §:n mukaan valtion tulee suorittaa kunakin vuonna valtion osuuden ennakkona määrää, joka vastaa valtion 1 momentin mukaisena osuutena suoritettavaksi arvioitua määrää. Valtion on suoritettava Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle kuukausittain ennakkoa siten, että ennakot ovat riittävät menojen kattamiseen jokaisena kuukautena. Maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (1407/2006) 135 §:n mukaan ennakkoja tulee tarkistaa, viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä saman kalenterivuoden jälkimmäiselle puolelle vahvistettujen ennakkoerien määrää. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta saadun selvityksen mukaan menojen lisäys on johtunut vakuutusmaksutulon alenemisesta, joka on 1 400 000 euroa alempi kuin lokakuun arviossa. Lisäksi MYEL-vakuutettujen lukumäärä on huhtikuun lopussa noin 200 henkilöä pienempi kuin arvioitiin. (STM ylitarkastaja Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

 
Sivun alkuun