Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 9.8.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.8.2018 13.26
Tiedote 355/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.8.2018 seuraavia asioita:

Vuoden 2018 arviomäärärahan 28.10.63 (Takaisin maksetut verot) ylittäminen 13 000 000 eurolla. Vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa on momentille 28.10.63 (Takaisin maksetut verot) myönnetty määrärahaa 15 900 000 euroa. Tästä määrästä 12 700 000 euroa on arvioitu käytettäväksi valtiovarainministeriön vuonna 2012 tekemän huojennuspäätöksen mukaisiin arvonlisäverojen takaisinmaksuun. Kesäkuussa 2018 Verohallinto on arvioinut, että huojennuspäätöksen mukaisia takaisinmaksuja tehdään vuonna 2018 yhteensä n. 25 milj. euroa. Edellä olevan johdosta momentille 28.10.63 ehdotetaan arviomäärärahan ylittämistä 13 000 000 eurolla (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 295 530 156)

Vuoden 2018 talousarvion momentin 28.99.97 (Valtion saatavien turvaaminen) arviomäärärahan ylittäminen 200 000 eurolla. Valtiokonttori joutuu vuonna 2018 käyttämään valtion saatavien turvaamisen määrärahaa aikaisemmin arvioitua huomattavasti enemmän maksukyvyttömyysmenettelyistä, selvitysmenettelyistä ja konkursseista aiheutuneiden kulujen maksamiseen. Nämä kulut liittyvät pääasiassa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta myönnettyihin yritysluottoihin. Lisäksi suuria kuluja on aiheutunut valtiontakauksen saaneen säätiön konkurssipesän oikeudenkäynteihin liittyen. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 295 530 156)

Sivun alkuun