Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Bättre lagstiftning bör eftersträvas mer systematiskt i ministeriernas lagberedningsarbete

Arbets- och näringsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 26.4.2019 13.00
Nyhet 217/2019

Att göra författningarna smidigare var ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering. Målet var att avveckla onödig reglering och lätta den administrativa bördan. Forskare vid Östra Finlands universitet har utarbetat en Policy Brief-översikt, där de konstaterar att kvaliteten på lagstiftningen kan förbättras genom mer utbildning för lagberedare och starkare författningsledning vid ministerierna. Översikten publicerades den 26 april.

Arbetet för smidigare lagstiftning är i sig inget nytt. Redan tidigare har man inom lagberedningen strävat efter smidigare författningar, och olika åtgärdsprogram för att utveckla lagstiftningen och kvaliteten på lagberedningen har ingått i tidigare regeringars program. Det som var nytt i arbetet under statsminister Sipiläs regeringsperiod var att man mer systematiskt strävade efter att förverkliga målet om smidigare författningar.

”I framtiden bör ministerierna mer systematiskt beakta bättre lagstiftning i sitt lagberedningsarbete”, konstaterar Anssi Keinänen, som är professor i lagstiftningsforskning vid Östra Finlands universitet. ”Det viktigaste är att öka kompetensen vid ministerierna när det gäller utveckling av lagstiftningen och att ta fram mer systematiska metoder för identifiering av god praxis och för spridning av denna praxis såväl inom som mellan ministerierna.”

”Utveckling av lagstiftningen kräver ett mer systematiskt tillvägagångssätt på statsrådsnivå som sträcker sig över regeringsperioderna. Därför ska alla ministerier ha en egen lagstiftningsdirektör som bland annat ansvarar för att samordna bedömningarna av behovet att förnya lagstiftningen inom ministeriets ansvarsområde. Lagstiftningsdirektören ska också öka kännedomen om god praxis för utveckling av lagstiftningen inom ministeriet samt utveckla ministeriernas samarbete inom ramen för arbetet för bättre lagstiftning”, konstaterar Keinänen.

Författningarna har på många sätt gjorts smidigare under statsminister Sipiläs regeringsperiod. Avvecklingen av författningar innebar i huvudsak att onödiga och föråldrade bestämmelser upphävdes. I lagstiftningsprojekt där man beredde helt ny lagstiftning var målet att skapa nya marknader. Arbetet för smidigare författningar innebar också att det gjordes revideringar av teknisk karaktär och förtydliganden för att underlätta tolkningen och tillämpningen av författningarna. Ett led i arbetet för smidigare författningar var att lätta den administrativa bördan. Denna ambition förverkligades exempelvis med hjälp av elektroniska system.

Policy Brief-översikten baserar sig på resultaten från den första fasen av utvärderingen av regeringen Sipiläs spetsprojekt för smidigare författningar. En forskargrupp som är verksam med lagstiftningsforskning vid juridiska institutionen vid Östra Finlands universitet har genomfört projektet inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Ytterligare information: Anssi Keinänen, professor, Östra Finlands universitet, juridiska institutionen, [email protected], tfn +358 50 442 2582

Palaa sivun alkuun