Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Italian, Kreikan, Luxemburgin, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Suomen, Tanskan, Latvian, Liettuan ja Viron lausunto koskien EU:n jäsenvaltioiden poikkeustoimia ja EU:n yhteisiä arvoja

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.4.2020 21.55
Uutinen 5/2020

Tässä ennakoimattomassa tilanteessa on oikeutettua, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön poikkeuksellisia toimia kansalaistensa suojelemiseksi ja kriisin voittamiseksi. Olemme kuitenkin syvästi huolissamme siitä, että tiettyjen poikkeustoimien käyttöön ottaminen saattaa vaarantaa oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien toteutumisen. Poikkeustoimet tulisi rajoittaa koskemaan ainoastaan aivan välttämättömiä asioita, niiden tulisi olla oikeassa suhteessa ja väliaikaisia, ja niitä tulisi säännöllisesti valvoa, ja edellä mainittuja periaatteita ja kansainvälisen oikeuden velvoitteita tulisi kunnioittaa.

Ne eivät saisi rajoittaa sananvapautta tai lehdistönvapautta. Meidän täytyy toimia yhdessä tämän kriisin voittamiseksi ja yhteistuumin ylläpitää eurooppalaisia periaatteita ja arvoja. Sen vuoksi me tuemme Euroopan komission aloitetta valvoa poikkeustoimia ja niiden käyttöä taataksemme, että unionin perusarvoja pidetään yllä, ja kehotamme yleisten asioiden neuvostoa ottamaan asian käsittelyyn tarpeen mukaan.

Lisätietoja: erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias, p. 0295 160 995, valtioneuvoston kanslia

Sivun alkuun