Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Finland driver på en skärpning av EU:s klimatmål

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.10.2020 11.50 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 15.38
Pressmeddelande 649/2020

Finland är ett av elva EU-länder som stöder det nya klimatmål som Europeiska kommissionen lagt fram, det vill säga en minskning av utsläppen med minst 55 procent till 2030. Länderna har utfärdat ett gemensamt uttalande i frågan. Bekämpningen av klimatförändringar är ett av temana för Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 oktober.

I uttalandet konstateras att EU bör förbinda sig till ett mål på minst 55 procent när parterna i Parisavtalet uppdaterar sina utsläppsminskningsmål före utgången av detta år. Målet om en klimatneutral union ska nås före 2050 på det sätt som Europeiska rådet kom överens om i december 2019. För närvarande har EU förbundit sig att minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Kommissionen beräknar att målet kommer att överskridas med de nuvarande åtgärderna.

De EU-länders ledare som undertecknat det gemensamma uttalandet anser att det är möjligt att uppnå det skärpta utsläppsminskningsmålet på ett socialt rättvist sätt. Det har reserverats medel för detta arbete i unionens fleråriga budgetram och i återhämtningsinstrumentet, som påskyndar unionens återhämtning efter coronakrisen och omställningen till ett klimatneutralt samhälle. I uttalandet konstateras också att en ambitiös klimatpolitik främjar en hållbar ekonomisk tillväxt, skapar nya arbetstillfällen och förbättrar den globala konkurrenskraften.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, och Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, statsrådets kansli

 
Sivun alkuun