Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Suomi on aktiivinen ja vastuullinen toimija arktisella alueella

Valtioneuvoston viestintäosasto 7.5.2020 11.11
Uutinen 8/2020

Kaiken toiminnan arktisella alueella tulee perustua luonnon kantokykyyn, ilmaston suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen. Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti laaditaan uusi arktisen politiikan strategia, joka ottaa huomioon pitkäjänteisesti Suomen tavoitteet alueella ja tarvittavat toimintaresurssit.

Arktista yhteistyötä vahvistetaan myös muilla tavoin. Tavoitteena on, että Suomi ottaa keskeisen roolin EU:n arktisen politiikan vahvistamisessa sekä tukee Arktisen neuvoston vahvistamista ja Arktisen talousneuvoston työn edistämistä. Suomi haluaa edistää arktisen alueen vakautta ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että arktinen alue pidetään sotilaallisten jännitteiden ulkopuolella.

Vuonna 2013 laaditun Arktisen strategian päälinjat ovat edelleen voimassa. Hallitus linjasi strategian painopisteitä vuonna 2016. Strategian päivitys täsmentää Suomen roolia ja hallituksen tavoitteita arktisen alueen kehityksestä. Päivityksessä käydään läpi strategia hallitusohjelman tavoitteiden ja painopistealueiden näkökulmasta sekä tuodaan esiin päivityksen prioriteetit. Maaliskuussa 2017 hyväksyttiin lisäksi päivityksen toimenpidesuunnitelma, joka konkretisoi ja mahdollisuuksien mukaan aikataulutti Suomen tavoitteita.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Nina Brander, p. 0295 160 347, valtioneuvoston kanslia

Palaa sivun alkuun