Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko: Työllisyysaste ja demografia

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.2.2019 13.56
Uutinen 3/2019

Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko pohtii talousneuvoston Talouspolitiikka-kirjoitussarjassa tänään 25. helmikuuta julkaistussa kirjoituksessaan väestönkehityksen ja työllisyysasteen välistä suhdetta. Korkea työllisyysaste on noussut talouspolitiikan tavoitteiden keskiöön, ja sen nostamisen odotetaan sisältyvän myös seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Viime vuosina väestökehitys on tukenut työllisyysasteen nousua, mutta jatkossa demografian vetoapu hiipuu. Pääsihteeri Sinkon mukaan demografinen kehitys voi parhaimmillaan vaikuttaa huomattavastikin työllisyysasteen kehitykseen jo 1-2 vaalikauden mittaisella ajanjaksolla. Onko siis työllisyysaste hyvä tavoite talouspolitiikalle? Sinko kysyy myös, onko työllisyysastetavoitteen kohdistaminen 15-64 -vuotiaaseen väestöön enää perusteltua, kun otetaan huomioon koulutustasoa ja työurien pidentämistä koskevat yleisesti hyväksytyt tavoitteet. 

Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko: Työllisyysaste ja demografia

Palaa sivun alkuun