Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tasavallan presidentin esittely 30.9.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.9.2016 11.16
Tiedote 411/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 30.9.2016 seuraavat lait:

Laki tupakkalain 120 §:n muuttamisesta (HE 125/2016 vp). Tupakkalakia muutetaan niin, että yksityishenkilöt saavat hankkia ja vastaanottaa postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä Suomen ulkopuolelta vuoden 2017 kesäkuun loppuun. Tuotteet, jotka on tuotu maahan voimassa olevan tupakkalain vastaisesti ja jotka on takavarikoitu tai otettu haltuun, on palautettava sille, jolta ne on takavarikoitu tai otettu haltuun. Laki tulee voimaan 6.10.2016. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.9.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Itäisen Karibian valtioiden järjestössä (OECS) ja Karibian yhteisössä (CARICOM). (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtiovarainministeri Petteri Orpon tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimon valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Portugalin tasavallan välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Kiertävän suurlähettilään Etelä-Aasiassa, Rauli Suikkasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan välillä tuloveroja koskeva kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Pentti Lähteenojan valtuuttaminen allekirjoittamaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Suomen ja Norjan välillä tehty sopimus. Valtioneuvoston lausuma; Tenojoen vesistön kalastussopimuksen toimeenpanossa ryhdytään toimiin Tenojoen kaikuluotausseurannan toteuttamiseksi, pyritään varmistamaan matkailukalastuslupien hyvä saatavuus molemmista maista ja perustetaan vaikutusten seurantaa varten seurantaryhmä, jossa on mukana mm. osakaskuntien ja Saamelaiskäräjien edustus. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 0295 162 152)

Suurlähettiläs Rauli Suikkasen tai hänen estyneenä ollessaan tarkastaja Petri Wannerin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Sri Lankan välinen lentoliikennesopimus. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.9.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Tarja Laitiaisen määrääminen Lissabonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pekka Hukan sivuakkreditointi Ruandaan, Tokion suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jukka Siukosaaren sivuakkreditointi Palauhun ja Windhoekin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anne Salorannan sivuakkreditointi Angolaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuuttaminen toimimaan myös Dominikaanisessa tasavallassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Everstiluutnantti Vesa Antero Vainion määrääminen suomalaisen kriisinhallintajoukon (SKJL) komentajaksi Libanonissa 23.11.2016 lukien tehtävänä Deputy Commander Irish-Finnish Battalion, UNIFIL ja hänelle annetun tehtävään määräyksen peruuttaminen Commander Finnish-Irish Battalion, UNIFIL 23.11.2016 lukien. (PLM hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Jari Kajavirta 0295 140 430)

Palaa sivun alkuun