Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittely 5.8.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.8.2016 11.08
Tiedote 318/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 5.8.2016 seuraavat lait:

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta ja laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2016 vp). Tavaramerkkilakia päivitetään vastaamaan voimassaolevan tavaramerkkidirektiivin säännöksiä ja oikeuskäytännön linjauksia. Säädösmuutokset eivät käytännössä muuta oikeustilaa, koska voimassaolevaa lakia on tulkittu direktiivin edellyttämällä tavalla. Muutos lisää oikeusvarmuutta, kun oikeustila on nykyistä selvemmin luettavissa laista. Lait tulevat voimaan 1.9.2016. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala 0295 047 033)

Palaa sivun alkuun