Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 1.4.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.3.2022 15.57
Tiedote 215/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 57/2021 vp; EV 8/2022 vp)

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 224
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Viran täyttäminen 1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehty sijoitussuojasopimus (Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 6/2022 vp)) 2. Eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehdyt pöytäkirjat (Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 15/2022 vp)) 3. Eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehdyt pöytäkirjat (Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 16/2022 vp)) 4. Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen A liitteen 1.5 luvun mukainen monenkeskinen erillissopimus M344 (Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ja perustelumuistioksi sopimuksen voimaansaattamisesta)

Sisäministeriö

Tanja Ulvinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 696
- Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 210
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 1/2022 vp; EV 16/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 228/2021 vp; EV 17/2022 vp)

Marika Paavilainen, hallitusneuvos p. 0295 530 302
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta (HE 7/2022 vp; EV 21/2022 vp)

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 15/2022 vp; EV 23/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 16/2022 vp; EV 24/2022 vp)

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 137/2021 vp; EV 22/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi
- Liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pauliina Kanerva, hallitusneuvos p. 0295 060 160
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 139/2021 vp; EV 7/2022 vp)

Elise Pekkala, hallitusneuvos p. 0295 063 731
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 198/2021 vp; EV 19/2022 vp)

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2021 vp; EV 11/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 208/2021 vp; EV 13/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tom Strandström, erityisasiantuntija p. 0295 163 430
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 229/2021 vp; EV 20/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanevan elimen merisuojelualueiden perustamista koskevien päätösten 2010/1-6, 2012/1 sekä 2021/1 hyväksyminen

 
Sivun alkuun