Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 10.8.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
9.8.2018 15.34
Tiedote 357/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos, p. 0295 351 449

- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Pasi-Heikki Vaaranmaa, lähetystöneuvos, p. 029 535 1700

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE149/2017 vp; EV 41/2018 vp)

Oikeusministeriö

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö, p. 0295 150 082

- 1) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vantaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

- 1) Espoon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

- 1) Turun hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Sisäministeriö

Jarmo Tiukkanen, johtava asiantuntija, p. 0295 488 606

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta (HE 32/2018 vp; EV 63/2018 vp)

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2018 vp; EV 72/2018 vp)

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta, hallitusneuvos, p. 0295 140 430

- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Matti Sillanmäki, hallitussihteeri, p. 0295 330 193

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 41/2018 vp; EV 57/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos, p. 0295 342 304

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180/2017 vp; EV 65/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pasi Järvinen, lainsäädäntöjohtaja, p. 0295 048 067

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 49/2018 vp; EV 70/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, hallitussihteeri, p. 0295 250 364

- Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 18 päivänä toukokuuta 2018 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen

 
Sivun alkuun