Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 11.6.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.6.2020 15.51
Tiedote 402/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Assi Salminen, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 215
- Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2020

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 20) täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Sara Vänttinen, hallitussihteeri p. 0295 162 065
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 76/2020 vp; EV 58/2020 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sami Teräväinen, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 22/2020 vp; EV 49/2020 vp)

Kirsti Haapa-aho, erityisasiantuntija p. 0295 047 172
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 12/2020 vp; EV 55/2020 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 42/2020 vp; EV 56/2020 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19 epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta (HE 78/2020 vp; EV 57/2020 vp)

Juha Luomala, sosiaalineuvos p. 0295 163 492
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 5/2020 vp; EV 52/2020 vp)

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta (HE 15/2020 vp; EV 54/2020 vp)

Tuula Andersin, hallitussihteeri p. 0295 163 506
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (HE 88/2019 vp; EV 45/2020 vp)

Emmi Äärynen, hallitussihteeri p. 0295 163 517
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi (HE 28/2020 vp; EV 48/2020 vp)

Sivun alkuun