Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 11.11.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.11.2022 15.16
Tiedote 643/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Arto Haapea, lähetystöneuvos p. 0295 350 416
- Kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Malesian hallituksen välillä tehdyn puitesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan kuningaskunnan välillä tehdyn puitesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 97/2022 vp; EV 117/2022 vp)

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitusneuvos p. 0295 150 262
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta (HE 131/2022 vp; EV 118/2022 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen sijoitussuojasopimus (Hallituksen esitys Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain kumoamisesta, HE 199/2022 vp)
- Tasavallan presidentin asetus eräiden siementen ja taimiaineiston kauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla

Veli-Pekka Hautamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 292
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 28/2022 vp; EV 108/2022 vp)

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXVI-1 - XXXVI-13 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Elina Isoksela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 116
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 73/2022 vp; EV 119/2022 vp)

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 124/2022 vp; EV 110/2022 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2022 vp; EV 115/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 159/2022 vp; EV 126/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 91/2022 vp; EV 104/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mari Hankaankorpi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 331
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 173/2022 vp; EV 130/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 004
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 179/2022 vp; EV 121/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Lasse Tallskog, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 284
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 120/2022 vp; EV 112/2022 vp)

 
Sivun alkuun