Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 11.12.2020

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.12.2020 15.24
Tiedote 782/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Arvonimien myöntäminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kalle Kankaanpää, lähetystöneuvos p. 0295 351 816
- Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2019 EK 46/2020 vp - K 3/2020 vp

Oikeusministeriö

Sami Kiriakos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 054
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 183/2020 vp; EV 169/2020 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 110/2020 vp; EV 137/2020 vp)

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 170/2020 vp; EV 156/2020 vp)

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 147/2020 vp; EV 139/2020 vp)

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta (HE 143/2020 vp; EV 155/2020 vp)

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tullilain muuttamisesta (HE 172/2020 vp; EV 166/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sini Keinonen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 145
- Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, metsäneuvos p. 0295 162 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 151/2020 vp; EV 149/2020 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Niko-Matti Ronikonmäki, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 342 129
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 153/2020 vp; EV 142/2020 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pauliina Kanerva, hallitusneuvos p. 0295 060 160
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 154/2020 vp; EV 138/2020 vp)

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta (HE 155/2020 vp; EV 140/2020 vp)

Jenni Tapio, johtava asiantuntija p. 0295 047 089
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2020 vp; EV 159/2020 vp)

Iida Huhtanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 346
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta (HE 8/2020 vp; EV 132/2020 vp)

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (HE 70/2020 vp; EV 146/2020 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hanna Tossavainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 005
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta (HE 108/2020 vp; EV 148/2020 vp)

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 179/2020 vp; EV 157/2020 vp)

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 140/2020 vp; EV150/2020 vp)
 

 
Sivun alkuun