Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 11.3.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.3.2022 15.10
Tiedote 167/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Valtiovarainministeriö

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 322
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle katettuja joukkolainoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 203/2021 vp; EV 1/2022 vp)

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 8/2022 vp; EV 14/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 127/2021 vp; EV 9/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 585
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 250/2020 vp; KAA 8/2021 vp; EV 15/2022 vp)

Eeva Ovaska, hallitussihteeri p. 0295 342 354
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 237/2021 vp, EV 4/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 9/2022 vp; EV 12/2022 vp)

Timo Kaisanlahti, johtava asiantuntija p. 0295 047 139
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta (HE 221/2021 vp; EV 5/2022 vp)

 
Sivun alkuun