Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 12.2.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.2.2021 15.14
Tiedote 83/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund 3. Landskapslag landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola 4. Landskapslag om tillämpning av växtskyddslagen 5. Landskapslag om upphävande av 9 § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 7. Landskapslag om ändring och temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 8. Landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland 9. Landskapslag om upphävande av landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget. 10. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomuksen ratkaiseminen
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomuksen jättäminen varteen ottamatta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen on sovittu eräistä teknisluonteisista muutoksista, joista kyseisen sopimuksen 70 artiklan mukaisen muutospöytäkirjan allekirjoittamista varten haetaan allekirjoitusvaltuudet

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 230/2020 vp; EV 221/2020 vp)

 
Sivun alkuun