Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 12.3.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.3.2021 15.12
Tiedote 157/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 12/2021 vp) 2. Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi (HE 21/2021 vp) 3. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M333 4. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M334 5. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2021

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Sotilasjäsenten varajäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen 31.12.2021 päättyvän toimikauden loppuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 243/2020 vp; EV 8/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityistielain 58 §:n ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta sekä luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 263/2020 vp; EV 10/2021 vp)

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 258/2020 vp, EV 11/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 213/2020 vp; EV 4/2021 vp)

 
Sivun alkuun