Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 13.3.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.3.2020 15.43
Tiedote 131/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2018 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies p. 0295 16001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 84/2019 vp; EV 5/2020 vp)

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 90/2019 vp; EV 1/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marjaana Larpa, hallitussihteeri p. 0295 330 350
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 99/2019 vp; EV 4/2020 vp)

Palaa sivun alkuun