Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 16.12.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.12.2021 15.47
Tiedote 733/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Anu Vuori-Kiikeri, lähetystöneuvos p. 0295 350 141
- Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen hyväksyminen.

Arto Haapea, lähetystöneuvos p. 0295 350 416
- Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Oikeusministeriö

Terhi Salmela, hallitusneuvos p. 0295 150 203
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 178/2021 vp; EV 177/2021 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M342 2. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Sotilasjäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2023
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin (maaoikeusasioiden vastuutuomari) viran (T 13) täyttäminen 4) Keski-Suomen käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden yhdeksän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Jouko Huhtamäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 556
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta (HE 45/2021 vp; EV 129/2021 vp)

Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 162/2021 vp; EV 186/2021 vp)

Nina Routti-Hietala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027 (HE 136/2021 vp; EV 170/2021 vp)

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen

Joona Lapinlampi, hallitussihteeri p. 0295 140 033
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta (HE 183/2021 vp; EV 167/2021 vp)

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta (HE 186/2021 vp; EV 210/2021 vp)

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 144/2021 vp; EV 211/2021 vp)

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/2021 vp, HE 218/2021 vp; EV 198/2021 vp)

Leena Aine, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 032
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2021 vp; EV 197/2021 vp)

Timo Annala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 318
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (HE 142/2021 vp; EV 184/2021 vp)

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 175/2021 vp; EV 189/2021 vp)

Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 665
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 204/2021 vp; EV 188/2021 vp)

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 184/2021 vp; EV 181/2021 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 185/2021 vp; EV 182/2021 vp)

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta (HE 176/2021 vp; EV 190/2021 vp)

Paula Laakso, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 370
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 189/2021 vp; EV 191/2021 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 147/2021 vp; EV 175/2021 vp)

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (HE 165/2021 vp; EV 180/2021 vp)

Kirsi Lamberg, hallitusneuvos p. 0295 330 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 148/2021 vp; EV 195/2021 vp)

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 191/2021 vp; EV 196/2021 vp)

Henna Närhi, hallitussihteeri p. 0295 330 006
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 155/2021 vp; EV 179/2021 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 162
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 156/2021 vp; EV 204/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Aino Koskinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp, EV 169/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta (HE 158/2021 vp; EV 202/2021 vp)

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 150/2021 vp; EV 152/2021 vp)

Jyri Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 123
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta (HE 151/2021 vp; EV 168/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 282
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 140/2021 vp, EV 163/2021 vp)

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta (HE 200/2021 vp; EV 174/2021 vp)

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 201/2021 vp; EV 173/2021 vp)

Ympäristöministeriö

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi Sallan kansallispuistosta (HE 104/2021 vp., EV 165/2021 vp.)
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta (HE 130/2021 vp., EV 148/2021 vp.)

 
Sivun alkuun