Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 16.2.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.2.2023 15.39
Tiedote 75/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Elina Nyholm, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 807
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi (HE 93/2022 vp; EV 252/2022 vp)

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 253/2022 vp; EV 249/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Vaasan hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Lapin käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden kuuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Vaasan hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (vesi- ja ympäristönsuojeluasioihin perehtynyt, T 13) täyttäminen

Katja Repo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 085
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 143/2022 vp; EV 203/2022 vp)

Sisäministeriö

Tom Hanén, henkilöstöosaston osastopäällikkö, lippueamiraali p. 0295 421 301
- Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Tanja Ulvinen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 696
- Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, henkilöstöjohtaja p. 0295 140 435
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2021 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2021 verotasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos p. 0295 530 445
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta (HE 256/2022 vp; EV 256/2022 vp)

Risto Koponen, finanssineuvos p. 0295 530 355
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 212/2022 vp; EV 257/2022 vp)

Iida Hauhia, hallitussihteeri p. 0295 530 606
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi (HE 101/2022 vp; EV 251/2022 vp)

Antti Kurikka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 535
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoitusten antamisesta (HE 279/2022 vp; EV 268/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Erno Järvinen, metsäneuvos p. 0295 162 150
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 284/2022 vp; EV 262/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Iida Huhtanen, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 613
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain 127 ja 128 §:n muuttamisesta (HE 261/2022 vp; EV 255/2022 vp)

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 292/2022 vp; EV 235/2022 vp)

Pinja Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 264/2022 vp, EV 242/2022 vp)

Fanni Thessler, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 267
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 58/2022 vp; EV 246/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Holm, hallitusneuvos p. 0295 047 377
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla (HE 195/2022 vp; EV 248/2022 vp)

Nico Steiner, hallitusneuvos p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi henkilöstörahastolain ja tuloverolain 65 §:n muuttamisesta (HE 265/2022 vp; EV 245/2022 vp)

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 114/2022 vp; EV 278/2022 vp)

Oskari Räikkönen, johtava asiantuntija p. 0295 047 241
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (HE 116/2022 vp; EV 260/2022 vp)

Katariina Särkänne, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 440
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 232/2022 vp; EV 236/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, hallitusneuvos p. 0295 163 407
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 298/2022 vp, EV 247/2022 vp)

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 304/2022 vp; EV 258/2022 vp)

Jenny Rintala, erityisasiantuntija p. 0295 163 421
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 306/2022 vp; EV 254/2022 vp)