Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 19.6.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.6.2019 15.41
Tiedote 322/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Tulokas Pirjo, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus

Oikeusministeriö

Liede Kari, hallitusneuvos p. 0295 150 210
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2018 vp; EV 296/2018 vp)

Groop-Bondestam Janina, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om tillämpning på Åland av gasanordningslagen 2. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produktgrupper 3. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper 4. Landskapslag om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 6. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta 2. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M313 voimaansaattamisesta
- 1. Landskapslag om fastighetsmäklarverksamhet 2. Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om ordnande av kollektivtrafiktjänster 4. Landskapslag om ändring av 3 § körkortslagen för Åland 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik 6. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 7. Landskapslag om ändring av 4 och 6 § landskapslagen om avbytarstöd

Koivuluoma Anu, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 18) täyttäminen

Reijonen Marja, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 032
- 1) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Puolustusministeriö

Juusti Jukka, kansliapäällikkö p. 160 88101
- Puolustusvoimain komentajan viran täyttäminen

Roikonen Sami, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Hetemäki Martti, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan ylimääräistä määrärahaa koskevan päätöksen vahvistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vesanen-Nikitin Irja, hallitusneuvos p. 0295 342 544
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 197/2018 vp; EV 260/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Rapinoja Sari, lainsäädäntöneuvos p. 050 432 7320
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 269/2018 vp; EV 278/2018 vp)

Palaa sivun alkuun