Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 2.10.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.10.2020 15.19
Tiedote 620/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Katja Ahlfors, lähetystöneuvos p. 0295 350 191
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 117/2020 vp; EV 95/2020 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om förhindrande av diskriminering 2. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän 3. Landskapslag om ändring av 35 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 4 .Landskapslag om ändring av 37 § landskapslagen om gymnasieutbildning 5. Landskapslag om ändring av 2 och 3 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 6. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvård 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Laki lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Helsingin hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXV-10 - XXXV-19 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta (HE 123/2020 vp; EV 96/2020 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Marjaana Aarnikka, kaupallinen neuvos p. 0295 062 122
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta (HE 103/2020 vp; EV 97/2020 vp)
 

 
Sivun alkuun