Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 20.9.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.9.2019 15.17
Tiedote 466/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- 1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om stöd för produktion av el från vindkraft 2. Landskapslag om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 4. Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen 6. Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon 8. Landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland

Sisäministeriö

Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos
p. 0295 421 601
- Rajavartiolaitoksen päällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Mira Karppanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 094
- Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen tasavallan hallituksen ja Nicaraguan tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen tasavallan hallituksen ja Ruandan tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marja-Terttu Mäkiranta, hallitusneuvos p. 0295 163 170
- Suomen tasavallan ja Japanin välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 11 päivänä heinäkuuta 2019 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen

Palaa sivun alkuun