Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 21.5.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.5.2021 15.19
Tiedote 322/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi (HE 78/2021 vp)

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomuksen jättäminen varteen ottamatta

Laura Nurminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 008
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta (HE 60/2021 vp; EV 47/2021 vp)

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa
- Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamies- ja apulaispuolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos p. 0295 530 445
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta (HE 242/2020 vp; EV 44/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Heidi Mäntylä, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 073
- Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdyn yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Meri Pensamo, hallitussihteeri p. 0295 047 257
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 43/2021 vp; EV 46/2021 vp)

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2021 vp; EV 39/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 254/2020 vp; EV 43/2021 vp)

 
Sivun alkuun