Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 22.8.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.8.2019 15.27
Tiedote 410/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413

- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Sannamaaria Vanamo, apulaisosastopäällikkö p. 0295 351 529
- Suomen ja Venäjän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan vaihdos

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 298/2018 vp; EV 297/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 299/2018 vp; EV 293/2018 vp)

Palaa sivun alkuun