Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 22.10.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.10.2020 15.29
Tiedote 662/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän määrääminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistetun yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 128/2020 vp; EV 109/2020 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 115/2020 vp; EV 104/2020 vp)
 

 
Sivun alkuun