Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 22.12.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.12.2021 16.03
Tiedote 744/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Oikeusministeriö

Susanna Siitonen, lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö p. 0295 150 083
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta (EK 47/2021 vp; LA 48/2021 vp)

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 227/2021 vp; EV 223/2021 vp)

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 89/2021 vp; EV 185/2021 vp)

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta (HE 180/2021 vp; EV 178/2021 vp)

Juho Martikainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 520
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta (HE 246/2020 vp; EV 154/2021 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen

Laura Nurminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 008
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 181/2021 vp; EV 215/2021 vp)

Sisäministeriö

Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 135/2021 vp; EV 226/2021 vp)

Valtiovarainministeriö

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 164/2021 vp; EV 205/2021 vp)

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 212/2021 vp; EV 199/2021 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta (HE 190/2021 vp; EV 192/2021 vp)

Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 222/2021 vp; EV 224/2021 vp)

Antti Sinkman, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 817
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta (HE 211/2021 vp; EV 213/2021 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta (HE 213/2021 vp; EV 225/2021 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 214/2021 vp; EV 207/2021 vp)

Katariina Simonen, hallitusneuvos p. 0295 330 273
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tutkimustietovarannosta (HE 177/2021 vp; EV 206/2021 vp)

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 192/2021 vp; EV 216/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Antikainen, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 101
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (HE 215/2021 vp; EV 220/2021 vp)

Sonja Töyrylä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 459
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 197/2021 vp; EV 221/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Riikka Hietanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta (HE 168/2021 vp; EV 227/2021 vp)

Tarja Virkkunen, johtava asiantuntija p. 0295 048 252
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta (HE 169/2021 vp; EV 228/2021 vp)

Tatu Pahkala, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 217
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta (HE 199/2021 vp; EV 201/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tiina Muinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 185
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta (HE 170/2021 vp, EV 200/2021 vp)

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lääkelain muuttamisesta (HE 107/2021 vp; EV 172/2021 vp)

Ympäristöministeriö

Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos p. 050 432 7320
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 108/2021 vp, EV 131/2021 vp)

 
Sivun alkuun