Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 25.5.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.5.2022 15.31
Tiedote 336/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 238/2021 vp; EV 51/2022 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 2/2000, HELCOM-sopimus) III liitteen II osaan tehtyjen muutosten hyväksyminen (Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ja perustelumuistioksi sopimuksen voimaansaattamisesta) 2. Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 1 artiklaan tehtyjen muutosten ja 34 bis artiklan lisäämisen voimaansaattamisesta (Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ja perustelumuistioksi sopimuksen voimaansaattamisesta)
- 1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling 2. Landskapslag om tillämpning på Åland av foderlagen 3. Landskapslag om ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025 5. Landskapslag om resebyråverksamhet 6. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021-2027 7. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd 8. Landskapslag om tillämpning av diskrimineringslagen 9. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän 10. Landskapslag om ändring av 35 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 11. Landskapslag om ändring av 37 § landskapslagen om gymnasieutbildning 12. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 13. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvård 14. Landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av integration

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Vaasan hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Albanian tasavallan ministerineuvoston välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 169
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2022 vp, EV 46/2022 vp)

Mira Saloheimo, hallitussihteeri p. 0295 163 038
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta (HE 40/2022 vp; EV 53/2022 vp)

 
Sivun alkuun