Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 26.6.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.6.2020 16.29
Tiedote 449/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö 

Tulokas Pirjo, hallintojohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen 
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen 

Oikeusministeriö 

Groop-Bondestam Janina, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 29 maakuntalain lainsäädäntövalvonta 

Aspelund Sofia, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2020 vp; EV 69/2020 vp) 

Nyberg Johanna, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen 
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta 

Ritari Taru, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Apulaisvaltakunnanvoudin viran täyttäminen määräajaksi 1.12.2020-31.11.2025 

Sisäministeriö 

Jokinen Roope, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 362
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 65/2020 vp; EV 63/2020 vp) 

Valtiovarainministeriö 

Ijäs Niko, budjettineuvos p. 0295 530 170
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta (HE 83/2020 vp; EV 72/2020 vp) 

Isomäki Marja, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 102/2019 vp; EV 59/2020 vp) 

Niiranen Marja, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi (HE 74/2020 vp, VaVM 8/2020 vp, EV 71/2020vp) 

Sakki Risto, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 89/2020 vp; EV 84/2020 vp) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Hansén Laura, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 84/2020 vp; EV 78/2020 vp) 

Sirvio Piritta, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2020 vp; EV 77/2020 vp) 

Tuominen Maiju, hallitusneuvos p. 0295 330 012
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 56/2020 vp; EV 61/2020 vp) 

Lamberg Kirsi, hallitussihteeri p. 0295 330 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 86/2020 vp; EV 83/2020 vp) 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Tomperi Pirjo, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 234
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen taimiaineistolain muuttamisesta (HE 49/2020 vp, EV 60/2020 vp) 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

 Immonen Elina, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 126
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 41/2020 vp; EV 66/2020 vp). 

Nykänen Emmi, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 77/2020 vp; EV 65/2020 vp) 
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle (HE 34/2020 vp; EV 64/2020 vp) 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Pensamo Meri, hallitussihteeri p. 0295 047 257
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta (HE 93/2020 vp; EV 80/2020 vp) 

Nieminen Elli, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 92/2020 vp; EV 79/2020 vp) 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Maisonlahti Marjaana, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 94/2020 vp; EV 74/2020 vp) 
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 95/2020 vp; EV 75/2020 vp) 

Kuivasniemi Outi, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 163 117
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2020 vp; EV 86/2020 vp) 

Ympäristöministeriö 

Werdi Erja, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Palaa sivun alkuun