Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 26.8.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.8.2022 15.15
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pekka Puustinen, alivaltiosihteeri p. 0295 350 228
- Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Heikki Yrjölä, kaupallinen neuvos p. 0295 351 141
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta (HE 79/2022 vp; EV 84/2022 vp)

Oikeusministeriö

Salla Silvola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 314
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 132/2021 vp; EV 85/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Asiantuntijajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa
- Sotilasedustajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Viveca Still, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 558
- Väestön rekisteröinnistä Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 95/2022 vp; EV 94/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, johtaja p. 0295 163 407
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 231/2021 vp; EV 96/2022 vp)

Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta (HE 86/2022 vp; EV 89/2022 vp)

 
Sivun alkuun