Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 27.3.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.3.2020 15.13
Tiedote 182/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 98/2019 vp; EV 7/2020 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Laura Sarlin, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 063
- Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) I, II, V ja VI liitteisiin, typen oksidien tekniseen säännöstöön, nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön ja kemikaalien irtolastikuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 107/2019 vp; EV 8/2020 vp)

Palaa sivun alkuun