Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 29.11.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.11.2019 16.09
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen esittelyä

Valtioneuvoston kanslia

Raimo Luoma, valtiosihteeri p. 0295 160 751

- Muutos arvonimilautakunnan kokoonpanossa

Ulkoministeriö

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos, p. 0295 351 534

- Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 150 334

- 1. Landskapslag om medieavgift 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk 5. Landskapslag om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland 6. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning 7. Landskapslag om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 9. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

- Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Marja Reijonen, erityisasiantuntija, p. 0295 150 032

- 1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

- 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 18) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä, p. 0295 488 591

- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXV-1 - XXXV-7 ja XXXV-9 hyväksyminen

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä, p. 0295 530 292

- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2018 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Merja Sandell, hallitusneuvos, p. 0295 530 191

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 25/2019 vp; EV 25/2019 vp)

Suvi Anttila, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 530 201

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 7/2019 vp; EV 16/2019 vp)

Riitta Bäck, lainsäädäntöneuvos,  p. 0295 530 116

- Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies, p. 0295 16001

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamisesta (HE 10/2019 vp; EV 20/2019 vp)

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies, p. 0295 530 248

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta (HE 26/2019 vp; EV 26/2019 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 162 234

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 11/2019 vp; EV 17/2017 vp)

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 49/2019 vp; EV 27/2019 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Emmi Nykänen, ylitarkastaja, esittelijä, p. 0295 342 397

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 37/2019 vp; EV 18/2019 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö, p. 0295 163 338

- Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Mari Leinonen, hallitussihteeri, p. 0295 163 509

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 23/2019 vp; EV 19/2019 vp)

Palaa sivun alkuun