Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 29.5.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
28.5.2020 15.14
Tiedote 365/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 16/2020 vp; EV 46/2020 vp)

Sisäministeriö

Linda Viitala, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 299
- Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Apulaissotilasedustajan vaihdos

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Katariina Simonen, hallitusneuvos p. 0295 330 273
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 11/2020 vp; EV 17/2020 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (HE 62/2020 vp; EV 50/2020 vp)

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 342 612
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Antti Neimala, osastopäällikkö p. 0295 047 039
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (HE 67/2020vp; EV 51/2020 vp)

Kari Parkkonen, hallitusneuvos p. 0295 064 938
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 57/2020 vp; EV 47/2020 vp)

Sivun alkuun