Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 3.12.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.12.2021 15.21
Tiedote 697/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, valtiosihteeri p. 0295 16001
- Arvonimien myöntäminen

Ulkoministeriö

Pekka Puustinen, alivaltiosihteeri p. 0295 350 228
- Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta.

Anna Salovaara, lähetystöneuvos p. 0295 350 018
- Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatioon (EUTM Mozambique) Mosambikissa

Katja Kalamäki, lähetystöneuvos p. 0295 351 518
- Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2020 EK 34/2021 vp – K 7/2021 vp

Johanna Lahti, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 709
- Myönnetään valtuudet tehdä Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston (UNICEF) toimiston asemasta kirjeenvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja UNICEFin välillä.

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Marika Paavilainen, hallitusneuvos p. 0295 530 302
- Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta (HE 210/2021 vp; EV 176/2021 vp)

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 143/2021 vp; EV 166/2021 vp)

Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 105
- Suomen tasavallan ja Iranin islamilaisen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 234
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 101/2021 vp; EV 162/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Peltola, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 031
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta (HE 196/2021 vp; EV 171/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 207/2021 vp; EV 183/2021 vp)

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 161/2021 vp; EV 158/2021 vp)

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 vp; EV 161/2021 vp)

Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 117/2021 vp; EV 164/2021 vp)
- Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan ratifioiminen sekä vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan ratifioiminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Annika Juurikko, hallitussihteeri p. 0295 163 242
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 152/2021 vp; EV 160/2021 vp)

 
Sivun alkuun