Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 30.9.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.9.2022 15.12
Tiedote 565/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- 1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (maaoikeusasioiden vastuutuomari) (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: 1. Albanian kanssa tehty tuloverosopimus (Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 125/2022 vp)
- Tasavallan presidentin asetus sisäasioiden rahastojen ohjelmia koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 77/2022 vp; EV 103/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 585
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 25/2022 vp, EV 38/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 23/2022 vp, EV 36/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin valtion välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 24/2022 vp, EV 37/2022 vp)

Tiia Orjasniemi, neuvotteleva virkamies, esittelijä p. 0295 342 068
- Kaakkois-Aasian maiden liiton jäsenvaltioiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen kattavan lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

 
Sivun alkuun