Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 6.9.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.9.2019 15.10
Tiedote 438/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Anu Laamanen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 762
- Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 74. istuntokaudelle

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 antaman kertomuksen johdosta EK 38/2018 vp-K 23/2018 vp

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- Markkinaoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Palaa sivun alkuun