Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 9.4.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.4.2021 15.13
Tiedote 221/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Suomen edustajan valtuutus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön Wienissä
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi (HE 135/2020 vp; EV 19/2021 vp)

Anne Kohvakka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 183
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 6/2020 vp; EV 18/2021 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Valtiovarainministeriö

Jonna Kuparinen, hallitussihteeri p. 0295 530 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 24/2021 vp; EV 25/2021 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 3/2021 vp; EV 24/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hanna Laurila, hallitusneuvos p. 0295 342 025
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp, EV 34/2021 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta (HE 252/2020 vp; EV 29/2021 vp)

 
Sivun alkuun