Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 9.9.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.9.2022 15.11
Tiedote 524/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 77. istuntokaudelle

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Tasavallan presidentin asetus eCall-hätäpuhelujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
- Landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd
- 1. Landskapslag om tillämpning på Åland av 13 och 13a kap. lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 2. Landskapslag om ändring av 25 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 3. Landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under är 2022
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Kansainvälinen yleissopimus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta (Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta, HE 87/2022 vp) 2. Maailman postiliiton yleissopimus (Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 91/2022)

Sisäministeriö

Monna Airiainen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 360
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 163/2021 vp; EV 70/2022 vp)

Sanna Montin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 314
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta (HE 49/2022 vp; EV 74/2022 vp)

Suvianna Pato-Oja, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 379
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 35/2021 vp; EV 92/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 2 päivänä kesäkuuta 2022 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen
- Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutosten hyväksyminen

 
Sivun alkuun