Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn ja valtioneuvoston yleisistunnon asialistat 29.4.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.4.2022 15.23
Tiedote 270/2022

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Tasavallan presidentin esittely

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus

Oikeusministeriö

Jussi Päivärinne, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 122
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 241/2021 vp; EV 32/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen ja oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden laamannin viran (D 21) täyttäminen 2) Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen
- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Kalle Kekomäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 252
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta (HE 112/2021 vp; EV 28/2022 vp)

Valtiovarainministeriö

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 504
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta (HE 3/2022 vp; EV 41/2022 vp)

Janne Öberg, finanssineuvos p. 0295 530 473
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 217/2021 vp; EV 27/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- Työlomajärjestelyä koskevan Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Valtioneuvoston yleisistunto

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministeri Honkosen virkavala ja tuomarinvakuutus
- Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Muutos EU-ministerivaliokunnan kokoonpanossa
- Ministerityöryhmien kokoonpanot
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Honkonen)
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

 
Sivun alkuun