Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn ja valtioneuvoston yleisistunnon asialistat 29.6.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
28.6.2021 15.41
Tiedote 415/2021

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Tasavallan presidentin esittely

Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, valtiosihteeri p. 0295 16001
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättyminen

Oikeusministeriö

Lena Andersson, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 226/2020 vp; EV 97/2021 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta (HE 52/2021 vp; EV 90/2021 vp)

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Oulun käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen

Sisäministeriö

Marja-Leena Härkönen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 297
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta (HE 206/2020 vp; EV 81/2021 vp)

Puolustusministeriö

Katariina Kuhanen, hallitussihteeri p. 0295 140 042
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta (HE 61/2021 vp; EV 95/2021 vp)

Valtiovarainministeriö

Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2021 vp; EV 57/2021 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 84/2021 vp; EV 91/2021 vp)

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 91/2021 vp; EV 92/2021 vp)

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 92/2021 vp; EV 93/2021 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 76/2021 vp; EV 108/2021 vp)

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 93/2021 vp; EV 94/2021 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Erkki Arnkil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 127
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 25/2021 vp; EV 88/2021 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Matleena Kurki-Suutarinen, hallitusneuvos p. 0295 342 043
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 85/2021 vp; EV 103/2021 vp)

Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 71/2021 vp; EV 96/2021 vp)

Katja Peltola, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 031
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (HE 64/2021 vp; EV 84/2021 vp)
Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 97/2021 vp; EV 110/2021 vp)

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021 vp; EV 98/2021 vp)

Katariina Tirri, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 180
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta (HE 88/2021 vp; EV 101/2021 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp, EV 111/2021 vp)

Valtioneuvoston yleisistunto (ylimääräinen)

Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, valtiosihteeri p. 0295 16001
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministeri Sarkkisen virka- ja tuomarinvakuutus
- Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Muutos EU-ministerivaliokunnan, raha-asiainvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoissa
- Ministerityöryhmien kokoonpanot

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Leena Morri, johtava asiantuntija p. 0295 161 103
- Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Valtiovarainministeriö

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 504
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022

Liikenne- ja viestintäministeriö

Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063
- Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 
Sivun alkuun