Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Täydentävässä talousarvioesityksessä esitetään valtioneuvoston kanslialle lisärahoitusta Covid-19-tilanteen aiheuttamiin lisätarpeisiin

Valtioneuvoston viestintäosasto
19.11.2020 14.06
Tiedote 723/2020

Vuoden 2021 täydentävässä talousarvioesityksessä ehdotetaan valtioneuvoston kanslialle 355 miljoonan euron määrärahalisäystä koronavirustilanteen aiheuttamiin lisätarpeisiin, kuten Finavian pääomittamiseen yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioesityksen täydentämisestä annettiin eduskunnalle torstaina 19. marraskuuta.

Täydennyksessä 350 miljoonan euron määrärahalisäystä ehdotetaan Finavian pääomittamiseen yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Finavian liiketoiminta on kärsinyt merkittävästi koronapandemian aiheuttamasta lentoliikenteen kysynnän romahtamisesta. Pääomittamista tarvitaan koronakriisiin vastaamiseksi ja yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi.

Covid-19-tilanne on lisännyt valtioneuvoston viestintätarpeita. Ensi vuodelle ehdotetaan 1,35 miljoonan euron lisämäärärahaa hallituksen strategisen viestinnän tukeen ja koordinaatioon sekä yhteiskunnan henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen. Lisämäärärahalla toteutettaisiin koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyviä sisällöntuotantoja, kuten viestintäkampanjoita osana Suomi toimii -viestintäkokonaisuutta. Lisäksi vahvistetaan tukea alueiden ja kuntien koronatilanteen hoitoon liittyvään viestintään.

Lainsäädännön vaikutusarviointia varten valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimii riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto. Arviointineuvoston tarkoituksena on erityisesti parantaa hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua ja yleisemmin lainvalmistelukulttuuria. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti lainsäädännön arviointineuvoston toiminnan ja roolin vahvistamiseksi ehdotetaan 105 000 euron lisämäärärahaa.

Valtioneuvoston yhteisten palvelu- ja hallintotehtävien hoitamiseen ehdotetaan lisäystä 3,2 miljoonaa euroa, josta merkittävin lisäys koskee valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän (VAHVA) jatkorahoitusta 3,0 miljoonalla eurolla. Lisämäärärahalla yhteinen asianhallintajärjestelmä laajennetaan kaikkien ministeriöiden käyttöön ja sen yhteyteen rakennetaan uudet järjestelmät valtioneuvoston päätöksenteon ja EU-asioiden valmistelun avuksi. 

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, talousyksikön päällikkö Lauri Taro, p. 0295 160 481, ja finanssineuvos Minna Pajumaa, p. 029 516 0147, valtioneuvoston kanslia 

 
Sivun alkuun