Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtio-omisteisten yhtiöiden osaaminen käyttöön: Kriisinkestävyyttä yhteisillä periaatteilla

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.4.2020 15.43
Tiedote 287

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen asetti valtio-omisteisten yhtiöiden neuvoa-antavan asiantuntijaryhmän tukemaan yrityksiä koronakriisistä selviämisessä.

Ryhmän tavoitteena on tuottaa keskustelunavauksia ja toimenpide-ehdotuksia erityisesti valtio-omisteisten yritysten hallitusten ja operatiivisen johdon tueksi, sekä herättää laajemminkin yhteiskunnallista keskustelua valituista teemoista. Ryhmä tulee antamaan aktiivisesti panoksensa Martti Hetemäen vetämän valmisteluryhmän työhön.

”Valtio-omisteisilla yrityksillä on merkittävä rooli yhteiskunnassamme. Vastuullisena omistajana valtion tulee omistajan keinoin edesauttaa yrityksiä selviytymään kriisistä sen kaikissa vaiheissa. Valtio-omistajan rooli kasvun vauhdittajana ja turvaajana on kriisin aikana sekä toipumisvaiheessa suuri”, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen.

”Asettamani ryhmä muodostaa merkittävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen osaamisen aivoriihen ja tukee omalla mittavalla kokemuksellaan yrityksiä kriisistä selviämisessä”, sanoo ministeri Tuppurainen.

Ryhmä tuottaa toimenpide-ehdotuksia sekä välittömään tarpeeseen että pidemmällä aikavälillä. On erittäin tärkeää tunnistaa mitä kriisi tarkoittaa yritystoiminnassa, miten yritykset pääsevät siitä ulos, mitkä ovat olennaisia käännekohtia ja miten toimitaan oikea-aikaisesti.

Asiantuntijaryhmän jäsenet on koottu valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten jäsenistä. Näin ollen he edustavat suomalaisen elinkeinoelämän tunnustettuja vaikuttajia. Työntekijöiden näkökulman ryhmään tuo pysyvä asiantuntijajäsen. Ryhmän toimikausi jatkuu keväälle 2021 ja sen kokoonpano on seuraava:

Olli Koski                         puheenjohtaja, valtiosihteeri VNK

Kimmo Viertola                varapuheenjohtaja, omistajaohjausosasto

Tiina Alahuhta-Kasko

Elina Engman                 

Matti Kähkönen

Panu Routila

Harri Sailas  

Sanna Suvanto-Harsaae   

Ilkka Kaukoranta              pysyvä asiantuntija

Maija Strandberg              asiantuntijaryhmän sihteeri, omistajaohjausosasto      

Lisätietoja: puheenjohtaja, valtiosihteeri Olli Koski, [email protected], p. 029 516 0031

Sivun alkuun