Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.8.2017 12.09
Tiedote 352/2017

Valtioneuvoston kanslian pääluokan talousarvioehdotus vuodelle 2018 on 210,5 milj. euroa. Talousarvioehdotukseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot sekä puoluerahoitus.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin ehdotetaan 123,5 milj. euroa.

Valtioneuvoston kanslia jatkaa vuonna 2018 valtioneuvoston yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamista, joissa ministeriökohtaisista tietojärjestelmistä siirrytään valtioneuvoston yhteisiin järjestelmiin samalla yhteisiä menettelyjä ja prosesseja tehostaen. Hankkeisiin ehdotetaan määrärahaa yhteensä 4,2 milj. euroa vuodelle 2018.

Lisäksi valtioneuvoston kanslian hallinnassa olevan valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjaukseen varaudutaan kertaluonteisella 1,4 milj. euron määrärahalisäyksellä.

Vuodelle 2018 ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenoihin esitetään 6,5 milj. euroa.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin ehdotetaan 3,4 milj. euroa.

Hallituksen linjauksen mukaisesti valtion omistajapolitiikalla tavoitellaan yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävää tulosta. Valtion omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuviin menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen esitetään 5,7 milj. euron määrärahaa.

Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Valtioneuvoston kanslia johtaa puheenjohtajuuskauden valmisteluja ja huolehtii sen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien asioiden yhteensovittamisesta. Vuodelle 2018 ehdotetaan määrärahaksi 6,8 milj. euroa. EU-puheenjohtajuuskauden kokonaismenoihin on varauduttu vuosina 2018—2020 70 milj. eurolla. Tämän lisäksi sisäministeriön pääluokkaan sisältyy lisäys puheenjohtajuuskauden turvallisuusmenojen määrärahoihin.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Suomen maksuosuuteen ehdotetaan määrärahaa 0,8 milj. euroa. Vuonna 2017 perustetun Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tarkoituksena on tukea keskuksen jäsenmaiden pyrkimyksiä tehostaa hybridiuhkiin liittyviä valmiuksiaan sekä sietokykyään.

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus sisältää lisäksi 0,6 milj. euron määrärahaehdotuksen vuoden 1918 muistovuoden järjestämiseen. Muistovuosi on yhteiskunnallisesti erityisen merkittävä, ja sen aikana tuotaisiin esille yhteiskunnan eheyden tärkeyttä muisto- ja keskustelutilaisuuksin sekä julkaisemalla tietoa vuoden 1918 tapahtumista.

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2018

Valtiovarainministeriön ehdotus talousarvioesitykseksi vuodelle 2018

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talouspäällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481, valtioneuvoston kanslia 

Sivun alkuun