Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 1.12.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.11.2022 15.17
Tiedote 685/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvokselle

Annika Naskila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 157
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ylimääräiseen yleiskokoukseen joulukuussa 2022
- Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR).

Sisäministeriö

Kalle Kekomäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 252
- Kriisinhallintakeskuksen johtajan viran täyttäminen

Janne Koivukoski, pelastusneuvos p. 0295 488 420
- Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista strategisista tavoitteista pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023-2026

Puolustusministeriö

Riikka Pitkänen, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 054
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin

Valtiovarainministeriö

Urpo Hautala, finanssineuvos p. 0295 530 276
- Valtiovarainministeriön oikeuttaminen Suomen valtion puolesta pääomittamaan Gasgrid Finland Oy:tä

Noora Heinonen, finanssineuvos p. 0295 530 148
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Verohallinnon pääjohtajan viran täyttäminen

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Jorma Waldén, johtaja p. 0295 330 338
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Väyläviraston irtaimen omaisuuden myynti

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Yritystukineuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 1.1.2023 - 31.12.2025

Mira Sinkkonen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kari Hakari, osastopäällikkö p. 0295 163 642
- Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista tavoitteista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle vuosille 2023-2026

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2023

Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 282
- Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Emmi Äärynen, hallitussihteeri p. 0295 163 515
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Karoliina Vieler-Porter, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 588
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

 
Sivun alkuun