Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 1.9.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.8.2022 15.18
Tiedote 507/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 160 774
- Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen 2.1.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Ulkoministeriö

Juha Savolainen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 508
- Suomen edustajat kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten hallintoelimissä

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Suomen edustaja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) hallintoneuvostoon

Virpi Kankare, lähetystöneuvos p. 0295 351 772
- Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Thaimaan kanssa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin päätöslauselmasta EU:n vaalisäädöksen uudistamiseksi

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön apulaisosastopäällikkö lainsäädäntöjohtajana virasta

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen (VT 20) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sisäministeriö

Johanna Hakala, hallitusneuvos p. 0295 488 452
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Mika Niemelä, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 062 135
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026 antaman selonteon johdosta (EK 28/2022 vp; VNS 2/2022 vp)

Salla Kalsi, hallitusneuvos p. 0295 530 430
- DigiFinland Oy:n omistusrakenteen laajentaminen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien

Sakari Lehtiö, finanssineuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 439
- Valtiontakauksen myöntäminen InvestEU-lainaohjelmalle

Johanna Makkonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 587
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2023 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2023 (budjetti; Euroopan unioni)

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (typpilannoitteiden raaka-aineiden tullien väliaikainen poistaminen)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 342 612
- Valtioneuvoston asetus nimetylle katsastajalle ja aluksenmittaajalle sekä nimetylle tarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruudesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Yrittäjyyden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 3.10.2022 - 2.10.2025

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan lisämukautuksista (FAST-CARE)

Sari Haavisto, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 154
- a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (VNS 6/2021 vp – EK 22/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä kannanotto

Tapani Kojonsaari, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 070
- Suomen InvestEU-ohjelman rahoitusosuuksista päättäminen ja rahoitusosuussopimuksen hyväksyminen
- InvestEU-ohjelmaan osoitettavien myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2022

Timo-Jaakko Uotila, hallitussihteeri p. 0295 047 128
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Satu Leino, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 428
- Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan 72. aluekomitean kokous 12.-14.9.2022 Tel Avivissa.

Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 579
- Sosiaaliturvakomitean kokoonpanon muuttaminen 31.3.2027 päättyväksi toimikaudeksi

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ympäristöministeriö

Piia Kähkölä, hallitussihteeri p. 0295 250 254
- Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Hallitussihteerin viran täyttäminen

 
Sivun alkuun