Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 10.9.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.9.2020 15.54
Tiedote 559/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Valtiosihteeriksi nimitetyn virkavakuutus
- Muutos ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanossa
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen ja ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Valtioneuvoston asetus Puolan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 346
- Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Tarja Sinivuori-Boldt, finanssineuvos p. 0295 530 433
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Erkki Arnkil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 127
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Tiina Pullola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 108
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan asettaminen kolmivuotiskaudeksi 21.9.2020 alkaen

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n sekä muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen.

Emmi Äärynen, hallitussihteeri p. 0295 163 517
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Ari Kangas, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 340
- Valtioneuvoston asetus ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta
 

Sivun alkuun