Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.2.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.2.2021 15.18
Tiedote 77/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Assi Salminen, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 215
- a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2019 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 48/2020 vp; K 1/2020 vp; K 17/2020 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvä kannanotto

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Maria Soininen, hallitussihteeri p. 0295 150 072
- Viittomakieliasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 11.2.2021 - 10.2.2025

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri p. 0295 530 149
- Tilastokeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen

Timo Nuutinen, tietohallintoneuvos p. 0295 530 342
- Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 11.2.2021 - 31.1.2023

Vesa Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 548
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021 liittyen komission 25.12.2020 antamaan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 453
- Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.1.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen on sovittu eräistä teknisluonteisista muutoksista, joista kyseisen sopimuksen 70 artiklan mukaisen muutospöytäkirjan allekirjoittamista varten haetaan allekirjoitusvaltuudet

Päivi-Maria Virta, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 342 185
- Valtioneuvoston asetus audiovisuaalisista palveluista annetun asetuksen muuttamisesta

Marieme Korhonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 134
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2020) 823 final) kyberturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi Euroopan unionin alueella ja direktiivin 2016/1148 kumoamisesta (verkko- ja tie-toturvadirektiivi)

Erica Karppinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 107
- Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.2.2021 – 30.6.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 230/2020 vp; EV 221/2020 vp)

Mikko Paunio, lääkintöneuvos p. 0295 163 312
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 619
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta

Ympäristöministeriö

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

 
Sivun alkuun