Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 12.3.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.3.2020 15.15
Tiedote 124/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 09 160 67502
- Oikeusministeriön virkamiehen asettaminen valtioneuvoston käytettäväksi

Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 534
- Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän asettaminen avoimuusrekisterin valmisteluun

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos p. 0295 140 412
- Vientiluvan A myöntäminen Sisu Akselit Oy:lle Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin Vientiluvan B myöntäminen Katsa Oy:lle Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2018 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 212
- Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies p. 0295 16001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 84/2019 vp; EV 5/2020 vp)

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 90/2019 vp; EV 1/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marjaana Larpa, hallitussihteeri p. 0295 330 350
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 99/2019 vp; EV 4/2020 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Mika Saari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 134
- Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sirpa Hautala, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 684
- Vuoden 2020 myöntämisvaltuuden alueellinen jako momentin 32.30.42 mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin

Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 719
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lassi Kauttonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 577
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Merituuli Mähkä, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 575
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Palaa sivun alkuun