Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.6.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.6.2019 15.18
Tiedote 301/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Kare Halonen, osastopäällikkö p. 0295 160 319
- Suomen ehdokkaan nimeäminen Euroopan komission jäseneksi toimikaudeksi 2019-2024

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön ja konsulipäällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Anne Kohvakka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 183
- 1) Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 30 §:n muuttamisesta

Sisäministeriö

Elina Rantakokko, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 611
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikölle
- Sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Suvi Anttila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 201
- Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 027
- Valtioneuvoston päätös Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasianneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 16001
- Elintarvikemarkkinavaltuutetun viran täyttäminen

Ritva Ruuskanen, hallitusneuvos p. 0295 162 291
- YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n 41. yleiskokous 22.-29.6.2019 Roomassa

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Jukka Ränkimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019-2020
- Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta

Laura North, hallitussihteeri p. 0295 162 334
- Valtioneuvoston asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mari Anttikoski, henkilöstöpäällikkö p. 0295 064 916
- Työ- ja elinkeinoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

Palaa sivun alkuun